Styrets beretning for 6. driftsår 2014

Årsmøtet 2014:


Årsmøtet ble avholdt i Kirkestallen, Skjønhaug den 28. januar 2014.
22 personer med stemmerett og 1 personer uten stemmerett deltok på årsmøtet.
Årsmøtet ble ledet av korets leder Erik lo.

Etter valget i årsmøtet, har kormedlemmer hatt følgende tillitsverv:
Styret:
Leder Erik Lo, nestleder Bjørg Skjenneberg, sekretær Kåre Rosendal, kasserer Inger-Lise Fjeldstad, styremedlem Gro Anette Borger, rådgiver for sekretær og kasserer Vidar Sørby.
Varamedlemmer Synnøve Wollan og Torunn Haakaas Jaavall
Festkomite:
Solveig Huser Omvik, Heidi Eikaas, Gro Anette Borger, Johnny Omvik, Bjørn Bjørnstad
Note- og programkomite:
Hilde Dahl, Unni Andersen. Bjørn Kristian Tønneberg og Erik Lo, styrets representant.
Revisorer:
Inger-Anne Baastad, Einar Lislerud
Valgkomite:
Bjørn Bjørnstad, Berit Lo, Anne Kongshavn

Styret:
Styret konstituerte seg i det første styremøte etter årsmøtet, med følgende resultat:
Bjørg Skjenneberg nestleder, Kåre Rosendal sekretær, Inger-Lise Fjeldstad kasserer og Gro Anette Borger styremedlem.
Synnøve Wollan har gått inn i styret etter Gro A. Borger. Torunn Haakaas Jaavall har gått inn i festkomiteen etter Gro A. Borger.
Styret har avholdt 8 formelle styremøter gjennom driftsåret, i tillegg til flere uformelle drøftinger i f.b.m. sangøvelsene, og det er behandlet i alt 57 saker.


Brønnøysundregistrene:
Koret er registrert i Frivillighetsregisteret med org.nr.: 993 948 306 og med
navn Sangkoret AMBOLTEN.
Koret deltar i ”Grasrotandelordningen”.

Norges Korforbund og Norges Korforbund Indre Østfold:
Koret ble innmeldt i Norges Korforbund den 2. mars 2009 og har fått tildelt kor-Id.: 100873.
Leder Erik Lo og Nestleder Bjørg Skjenneberg representerte koret ved NKIØ’s årsmøte den 01.02.2014.

Trøgstad Musikkråd:
Koret er medlem i musikkrådet.
Kåre Rosendal representerte koret i musikkrådets årsmøte den 24.mars  


Medlemmer:
Ved starten på driftsåret var det i alt 35 medlemmer.
Pr. 31. des. 2014 er det reg. 38 aktive medl. inklusiv dirigenten. I tillegg er det          3 inaktive medlemmer.

Dirigent:
Bjørn Kristian Tønneberg er ansatt som korets dirigent, hvilket han har vært siden koret startet.
Arbeidsavtale foreligger, undertegnet den 3. mars 2009.

Lokaler for øvelser:
Gjennom hele året har vi hatt våre øvelser i Kirkestallen.
Lokalene leier vi av Trøgstad og Båstad menighetsråd og det foreligger leieavtale undertegnet den 27.11.2009.

Korøvelser:
I løpet av driftsåret er det gjennomført i alt 39 øvelseskvelder, 19 i første halvår og 20 i andre halvår.
I tillegg er det gjennomført noen stemmeøvelser av 1 – 1,5 times varighet.
Frammøteprosenten har vært ca. 77 % i gjennomsnitt i første halvår og 79 % i andre halvår.

Egne arrangementer:
10.jan.
Nyttårskonsert m/kroaften i Trøgstadhallen, med 189 betalende tilhørere.
Følgende musikere og sangere ble innleid:
Kjersti Karlsrud piano og Jørn Grepperud og Trygve Skaug sang.
Konferansier: Katrine Eeg Sand. Lyd. Mads Raknerud og Christopher Brokhaug Romnæs.
Koret sang i alt 12 sanger:
Himlen i min famn, Jørgen Hattemaker, Vise for gærne jinter, Edelweis, The sound of music, Medley from Les Miserables 7 sanger.
I pause etter konserten, ble det åpnet bar m/kaffe, kringle, øl, vin, ost/kjeks og snacks.
Et svært vellykket arrangement som bør gjentas.

6. april
Vårkonsert i Trøgstadhallen.
Vi framførte 3 sanger:
Det går et festtog gjennom landet, Jørgen Hattemaker og Vise for gærne jinter.
Vidar Hansen akkompagnerte på piano.
Sangkoret Ambolten var arrangør for vårkonserten på vegne av Trøgstad Musikkråd.

27. mai
Allsangkveld i Kirkestallen
Vi arrangerte allsangkveld, serverte kaker og kaffe, solgte lodd og underholdt.

19.-21. september
Sangseminar på Hadeland Hotel med 32 deltakere.
Tore Mortensen, lærer ved Toneheim folkehøgskole, var innleid instruktør. Han gjorde en utmerket jobb, var topp engasjert hele tiden og ga oss en virkelig fin og lærerik sanghelg. Hyggelig opphold, med god mat!2. desember
Adventskonsert i Båstad kirke.
Vi hadde adventskonsert sammen med damekoret Fønix fra Rakkestad.

Deltakelse i andres arrangementer:

8. februar
Ljomfestivalen i Rakkestad
Vi var med og sang fra Les Miserables.

7. april
Trivseltreff på Folkvang.
Vi underholdt med flere sanger, allsanger og avsluttet med sangøvelse når Trivselstreffet var ferdig.

5. mai
Sangerstevne i forb. Med musikkens dag i Mysen
Vi sang 2 ganger først ved biblioteket og senere på dagen i Filadelfia.

10. juni.    
Kulturaksen - «Sommeruke i Trøgstad”.
Konsert i musikkpaviljongen ved Trøgstadheimen.
Kjersti Karlsrud akkompagnerte på piano


13. oktober 2012
Høstsalg på Kirkestallen.
Vi var med på høstsalget til Kirkestallen og underholdt med noen sanger.

1. november.
Mysen mannskor markerte sine 110 år med jubileumskonsert i Eidsberg kirke.
Vi deltok med 3 sanger og var med på fellessang Nærmere deg min Gud.
Leder og noen andre fra koret var med på en flott jubileumsfest etterpå.


16. november.
 Misjonsgudstjeneste i Båstad kirke.
Vi var med og sang.


13. desember
Jul i Bygda på Skjønhaug torg
Vi deltok med å selge billetter til Nyttårskonserten 2015. Vi solgte vafler.

21. des.
Vi synger julen inn i Trøgstad kirke.
Vi framførte 3 sanger, «Det kimer nå til julefest», «Nordnorsk Julsalme», «Julsong – (O Helga natt)».
Kjersti Karlsrud akkompagnerte på piano.

30. desember.
Vi var med og sang i et 90 års lag på Hemnes.


Sangermedaljer og utmerkelser:
På NKIØ’s sangerstevne i Eidsberg, 5. mai, fikk følgende medlemmer tildelt Norges korforbund Indre Østfolds sangermedaljer:
Liv Sollie            40 års medalje
Inger Anne Baastad          30 års medalje
Anne Kongshavn         20 års medalje

Sosiale interne arrangementer:
10. juni.
Sommeravslutning i Kirkestallen
Hyggelig sammenkomst hvor vi fikk servert spekemat i koselige omgivelser. Vi hadde utlodning, vi sang og praten gikk livlig. En fin slutt på første halvår.  

9. desember
Juleavslutning i Kirkestallen
Vi hadde øvelse først og spiste deretter julemat levert av Vigdis Ekeberg.

Økonomiske bidrag og sponsorer lokalt:
Stiftelsen Trøgstad Sparebank, bidrag på kr. 3.000,-
Kulturmidler fra Trøgstad Kommune med kr. 4.500,-.
Vi er også sponset med gratis annonser m.v. av div. lokale bedrifter.

Økonomi:
Revidert regnskap for året viser:
Overskudd             kr. 9.095 ,-
Egenkapital pr. 31.12.2014:     kr. 78.000  ,-

Generelt:
Sangkoret Ambolten kan se tilbake på et aktivt år. Koret har vist seg meget levedyktig i sine første 5 år.  Vi er flinke til å arrangere nyttårskonsert, vårkonsert, allsangkveld og adventskonsert o.l. En stor takk til alle i koret, som gjør en flott dugnadsinnsats utover det å synge. Positivitet og ståpåvilje preger koret vårt.
Bjørn Kristian er en viktig inspirator, humørspreder, god samarbeidspartner og en flink dirigent, som får oss til å yte når det gjelder. Tusen takk skal du ha for ditt store engasjement for Ambolten.   
Styret vil også takke Kjersti Karlsrud, for flott og trygt følge på piano.

Styret v/Bjørg Skjenneberg, Inger-Lise Fjelstad, Synnøve Wollan, Kåre Rosendal og Erik Lo

Trøgstad, 27. januar 2015

Del denne siden