Velkommen til hjemmesiden vår

Sangkoret Ambolten tar alltid gjerne i mot nye medlemmer!

Koret øver hver tirsdag kl 18.30 i Kirkestallen rett ved siden av Trøgstad kirke på Skjønhaug.

Dirigenten vår heter Toril Skaug Gaasland

 

 Korets styre 2022 - 2023:

Leder: Berit Movik Lo

Nestleder: Geir Bjørkli 

Kasserer: Joar Lund Jacobsen

Sekretær: Børre Børresen 

Styremedlem: Anne Kongshavn  

Varamedlem:  Gunnar Wøien

Varamedlem: Bjørg Skjenneberg

Sangkoret Ambolten er tilsluttet Norges Korforbund Østfold.

Koret er med på Grasrotandelen og har org.nummer er 993948306. 

Mailadresse:  amboltensangkoret@gmail.com 

Facebook:  Sangkoret Ambolten